SOFIA

SOFIA

   

Beskrivning av Sofia utan ryggstöd

Bänk utan ryggstöd består av 2 ben på 8 x 8 cm. Säte består av 3 bräder på 4 x 12 cm, individuellt förstärkad med galvaniserad metal profil försänkat i botten till hinnar för böjning.

Förankring: till nedgjutning.

Färger. Brun, grå, grön, beige

Dimensioner:

Betydelse för ett kostnadseffektivt köp:

Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Kontakta oss för gott kampagnerbjudande eller plastprov och broschyr.