PORTO

PORTO

Beskrivning: Porto 180

Bänken består av 2 stora H-formade bänkben med säte och rygg. Säte består av 3 bräder på 4 x 12 cm, individuellt förstärkad med galvaniserad metal profil, försänkad i botten till hinnar för bojning. Baksidan består av 2 bräder på 4 x 12 cm.

Färger: Brun, svart, grå, grön, beige.

Kvalitet:
Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

Betydelse för ett kostnadseffektivt köp:

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Kontakta oss för gott kampagnerbjudande eller plastprov och broschyr.