PARIS

PARIS

Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.

Betydelse för ett kostnadseffektivt köp:

  • Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.
  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Beskrivning: Paris 180

Bänken bstår av 2 ben där säte och rygg monteras. Benen består av 2,  5 x 12 cm bräder och 2 stöd på 4 x 14 cm. Säte består av 3 bräder på 4 x 12 cm, individuellt förstärkad med galvaniserad metal profil försänkat i botten till hinnar för böjning. Baksidan består av 2 bräder på 4 x 12 cm.

Förankring: till nedgjutning.

Dimensioner:

Färger: Svart, brun, grå, grön, beige