LONDON

4.2

Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

Betydelse för ett kostnadseffektivt köp:

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Bänksettet kan förankras med hål och gängstäng.

Kontakta oss för gott kampagnerbjudande

Dimensioner:

parkbaenk_london_detaljer_2_1024x768 bord_baenkesaet_london_detaljer_bord_2_1024x768

London_bord_baenk

baenk_g_london_2_1024x768