LONDON

Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

Betydelse för ett kostnadseffektivt köp:

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Kontakta oss för gott kampagnerbjudande eller plastprov och broschyr.

Beskrivning London 180

Bänken består av 2 ben där säte och rygg monteras.

Benen består av lodrätta plankor 8x8 cm med kryss stycken mellan 4 x 12 cm. Säte består av 3 bräder 4 x 12cm, individuellt förstärkad med galvaniserd metalprofil försänkad i botten till hinnar för böjning.

Baksidan består av 2 bräder på 4 x 12 cm.

Färger: Brun, svart, grå, grön, beige.

Dimensioner:

Beskrivning: London 360

Bänken består av 3 ben där säte och rygg monteras.

Beskrivning

London 1180 utan ryggstöd

Bänk utan ryggstöd består av 2 ben där säte monteras. Benen består av lodrätta plankor 8x8 cm med kryss stycken mellan 4 x 12 cm. Säte består av 3 bräder 4 x 12cm, individuellt förstärkad med galvaniserd metalprofil försänkad i botten till hinnar för böjning.

Dimensioner:

 

 

 

Dimensioner: