LEVEL X

LEVEL X

Level x är en special designete bänk som är lämplig för skolor och andra ställen med många ungdommar.

Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.

Betydelse för ett kostnadseffektivt köp:

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Kontakta oss för gott kampagnerbjudande eller plastprov och broschyr.

Dimensioner:

Förankring: till nedgjutning