FIRENZE

FIRENZE

Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

Bänken har 3- punkts stöd under säten som gör den extra robust.

Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.

Betydelse för ett kostnadseffektivt köp:

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Färger: Svart, brun, grön, grå

Kontakta oss för gott kampagnerbjudande eller plastprov och broschyr