BONN

BONN

       

Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

Betydelse för ett kostnadseffektivt köp:

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Kontakta oss för gott kampagnerbjudande eller plastprov och broschyr.

 

Dimensioner:

 

 

Dimensioner:

 

 

Dimensioner: