ATHEN junior

athens junior

Aldeles lämplig för institutioner.

Bänkset med galvaniserad ställ och underhållsfri återvinningsplast lameller.

Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Er ekstremt holdbart og kræver ingen vedligeholdelse. Selv års intens brug vil ikke præge produktet eller mindske dets oprindelige udseende.

Färger: Svart, brun.

Bänken kan förankras.

Längd 180 cm, bredd 160 cm, bord höjd 56 cm, säte höjd 33 cm.