Oslo

oslo

Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Kontakta oss för gott kampagnerbjudande