oslo junior

Kvalitet:
Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

Hållbarhet har 2 betydelser.
1) Vora bänkset är miljövänliga, framställt av återvinningsmaterial och är 100 % återanvändbart. Ingen hot mot miljön pga. använding av skadeliga skyttande produkter.
2) Extremt hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.

Betydelse för ett kostnadseffektivt köp:

  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

Aldeles lämplig för institutioner, kontakta oss för special institutionspris.

bord_baenkesaet_junior_1_640x480