Olympia Svart

olympia sort

Bänkset med varmgalvaniserad stell och underhållsfri återvinningsplast plankor, massiv 4x12 cm.

Återvinningsplast har en flott trästruktur, är massiv genomfärgad och har en homogen kärna.

  • Extrem hållbart och behöver ingen underhåll, även efter års bruk ändrer det inte utseende.
  • Återvinnningsplast tåler all sorts väder, alger och mossa växer inte på materialet.
  • Slagfast, splintfri, syra beständig, går lätt att få bort graffiti.
  • Produkterna behöver ingen måling, bets eller annat.
  • Underhålls utgifter reduceras i hela produktets levnadstid.

olympia sort

Notera för den goda sittkomfort finns 3 plankor på varja säten, 2 stk. i ryggen och 9 stk i bordskivan, alla på 4x12 cm. Ingen löse bräder, säten, rygg och bordskivan levereras samlad med rundade hörn.

Färg. Svart, brun, grå. grön

Stellet är galvaniserad Ö 50 mm, 3 mm tjock ock kan förankras.

Utvändiga mått: 235 x 235 cm.

Kontakta oss för gott kampagnerbjudande eller plastprov och broschyr.